Jõgevamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja avatud taotlusvooru koolieelsete lasteasutuste meeskondade täiendusõppe rahastamiseks. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. september 2017. Kirjale on lisatud taotlusvorm, vormi leiate ka liidu kodulehelt www.ovl.ee.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit on partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile maakondlike õpetajakoolituste ja õpilasürituste läbiviimisel.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus moodustas 11. mail 2016 Eesti Vabariik 100 maakondliku töörühma.